ข่าวและประกาศ

มีสมัครเป็นสมาชิกแล้วแต่ไม่เคยเข้าใช้ระบบเลย

 
narong
มีสมัครเป็นสมาชิกแล้วแต่ไม่เคยเข้าใช้ระบบเลย
 

น่าแปลกใจที่มีพวกเราลงทะเบียนเข้าใช้ แต่ไม่เคยเข้าระบบเลยมากถึง 

สมาชิกทั้งหมด: 116 คน ไม่เคยเข้าระบบ