ข่าวและประกาศ

สัมนาเรื่อง smart education. ที่ the Zign hotel

 
narong
สัมนาเรื่อง smart education. ที่ the Zign hotel
โดย ครูณรงค์ นันทวิจิตร - Thursday, 24 July 2014, 11:49AM
 

ได้แนวคิดในการบริหารจัดการเกี่ยวกับโครงข่ายเน็ตเวิร์คในโรงเรียนมากขึ้น....แล้วจะบอกกล่าวเล่าให้ฟังให้อ่านกัต่อไป