ข่าวและประกาศ

เราอยากสอนให้ใช้โปรแกรม MOODLE

 
narong
เราอยากสอนให้ใช้โปรแกรม MOODLE
โดย ครูณรงค์ นันทวิจิตร - Monday, 11 May 2015, 10:51PM
 
ด้วยความจริงใจที่งานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาต้องการที่จะสอนวิธีใช้โปรแกรม MOODLE เพื่อจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ทั้งตัวครูเองและนักเรียนที่จะได้มีโอกาสทบทวนเนื้อหาวิชาของครูแต่ละท่าน แต่ละวิชา


เราได้กระจายข่าวไปยังเพื่อนครูทุกกลุ่มสาระแล้ว ... ขอให้คุณครูโปรดสละเวลาและนัดหมายมาที่งานเทคโนฯ เพื่อที่จะทำการสอนวิธีใช้โปรแกรมนี้

เราไม่ต้องการกำหนดเวลาให้คุณครู เราต้องการให้คุณครูกำหนดเวลาที่คุณครูมีความพร้อมจะดีมากกว่าครับ

โปรดอย่าเกรงใจ เพราะงานเทคโนฯ เป็นงานที่ตั้งขึ้นมาเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนของทั้งครูและนักเรียนอยู่แล้ว