1.ประวัติความเป็นมากีฬาตะกร้อ

2.อุปกรณ์ตะกร้อและการดูแลรักษาอุปกรณ์ตะกร้อ

3.การอบอุ่นร่างกาย การเสริมสร้างสมรรถภาพร่างกาย

4.การเล่นกีฬาตะกร้ออย่างปลอดภัย

5.มีมารยาททั้งเป็นผู้ดู ผู้เล่นกีฬาตระกร้อที่ดี

ศึกษาทักษะการออกกำลังกายเพื่่อให้ร่างกายแข็งแรง