ข่าวและประกาศ

แถลงการณ์เรื่อง server ล่ม

 
narong
แถลงการณ์เรื่อง server ล่ม
โดย ครูณรงค์ นันทวิจิตร - Tuesday, 30 July 2013, 10:55AM
 
แจ้งคุณครู และนักเรียน ทราบ

เนื่องด้วยระบบ learning online ของเบญจมฯ เกิดปัญหาทางฮาร์ดแวร์ถึงสองครั้งทำให้ข้อมูลการเรียนการสอนและข้อมูลส่วนตัวของครูและนักเรียนเสียหายทั้งหมดนั้นเป็นเพราะ

ครั้งที่ 1 เกิดจากฮาร์ดิสก์ในเครื่อง server ชำรุด จนไม่สามารถกู้ข้อมูลได้

ครั้งที่ 2 ที่เพิ่งเกิดปัญหาเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา  เกิดจากอุปกรณ์คอนโทรลเลอร์ฮาร์ดดิสก์ชำรุด ทำให้การควบคุมการบันทึกข้อมูลลงฮาร์ดดิสก์ไม่สมบูรณ์ จนไม่สามารถจะอ่านข้อมูลที่กู้มาได้

ดังนั้นผู้ดูแลจึงต้องลงระบบ MOODLE ใหม่ในเครื่องใหม่ และเปิดให้เริ่มใช้โปรแกรมได้เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2556

ผู้ดูแลระบบจึงแจ้งมาเพื่อทราบ และขอโทษผู้ใช้งานทุกท่านที่ทำให้ต้องเสียเวลา และจะต้องเริ่มงานใหม่

Admin