ข่าวและประกาศ

เชิญคุณครูร่วมอบรมเรียนรู้วิธีใช้ MOODLE 2.6.2++

 
narong
เชิญคุณครูร่วมอบรมเรียนรู้วิธีใช้ MOODLE 2.6.2++
โดย ครูณรงค์ นันทวิจิตร - Monday, 28 April 2014, 9:49AM
 

เรียนเรียนคุณครูทุกท่านที่สนใจใช้โปรแกรม MOODLE เพื่อช่วยการเรียนการสอน

เนื่องจากงานเทคโนฯได้ดำเนินการ Upgrade โปรแกรมแกรม MOODLE จากเวอร์ชั้น 1.9.x เป็นเวอร์ชั่น 2.6.2++ ซึ่งทำให้หน้าตาของโปรแกรมแปลกแตกต่างไปจากเวอร์ชั่นเก่า อาจทำให้ครูที่เคยใช้เวอร์ชั่นเก่าอยู่เกิดปัญหาในการเข้าใช้งาน ดังนั้นงานเทคโนฯจึงดำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้คณครูที่เคยใช้ และถือโอกาสเชิญชวนครูที่ไม่เคยใช้เข้าร่วมกิจกรรมนี้ด้วย เพื่อขยายผลให้ครูสามารถใช้งานกันมากขึ้น  ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ต่อตัวท่านและนักเรียนเป็นหลัก

จึงขอแจ้งและเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมนี้ที่ห้องโสตทัศนศึกษา ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2557 เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป

ท่านใดมีโน้ตบุ๊คท่านสามารถนำมาใช้ได้เพราะจะทำให้ใช้ได้คล่องมือกว่า  ส่วนท่านใดไม่มีเรามีแท็ปเล็ตโครงการคลังทฤษฎีให้ยืมใช้ครับ

และอย่าลืมนำไฟล์เอกสารการสอน และข้อสอบมาด้วยนะครับ เพื่อท่านจะได้ปฏิบัติการสมจริงและนำไปใช้ได้

            ขอบคุณครับ