เข้าสู่ระบบ

เว็บบราวเซอร์ที่คุณใช้ต้องอนุญาตให้รับ cookies ช่วยเหลือ เว็บบราวเซอร์ที่คุณใช้ต้องอนุญาตให้รับ cookies
บุคคลทั่วไปสามารถเข้าชมได้เฉพาะรายวิชาที่มี สัญลักษณ์หน้าคนติดอยู่ นั่นคือ อนุญาตให้บุคคลทั่วไปเข้าศึกษาได้ นอกนั้น สำหรับท่านที่เป็นสมาชิกเท่านั้น

คุณเข้ามาที่นี่เป็นครั้งแรกหรือเปล่าคะ

การสมัครสมาชิกเว็บไซต์นี้ จะอนุมัติผ่านการยืนยันทาง E-mail ของผู้สมัคร หรือยืนยันโดย ADMIN เท่านั้น ดังนั้นเมื่อสมัครสมาชิกแล้วให้คอยรับ E-mail ยืนยันจากระบบ หรือการยันยันจาก Admin โดยตรง แต่ทั้งนี้ถ้าเวลาผ่านไปแล้วยังเข้าระบบไม่ได้ ให้แจ้งที่ ครูปริญญา สีใส หรือครูในกลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์  

สำหรับรูปแบบการให้ข้อมูลที่เกี่ยวกับชื่อจริงนั้น นักเรียนจะต้องกรอกข้อมูลตามรูปแบบนี้ด้านล่างนี้เท่านั้น มิเช่นนั้น admin จะไม่ยืนยันรับเป็นสมาชิก
ตัวอย่าง  5460622ก รสสุคนธ์
54 คือ ปีที่เข้าเรียน 
6 คือ ระดับชั้น ม.6 (ระดับที่เรียนปัจจุบัน)
06 คือ ห้องเรียนที่ 6
22ก คือ เลขที่ 22ก
ขออนุญาตไม่รับสมาชิกจากต่างโรงเรียนครับ