ข่าวและประกาศ

เชิญคุณครูให้ความสำคัญกับระบบการเรียนออนไลน์

 
narong
เชิญคุณครูให้ความสำคัญกับระบบการเรียนออนไลน์
โดย ครูณรงค์ นันทวิจิตร - Saturday, 24 December 2016, 10:03AM
 

คุณครูรุ่นใหม่ควรใส่ใจระบบไอทีเพื่อการเรียนรู้