ข่าวและประกาศ

narong
เบญจมฯของเราจะตั้ง Goal เกี่ยวกับใช้ E-Learning ได้ไหม??
by ครูณรงค์ นันทวิจิตร - Thursday, 23 November 2017, 4:19 pm
 
งานวิชาการจำเป็นต้องวิ่งไปข้างหน้าด้วยการนำเครื่องไม้เครื่องด้านเทคโนโลยีที่ครูมีความรู้ออกมาใช้ให้มากที่สุดเพื่อเพิ่มศักยภาพการเรียนรู้ให้กับนักเรียน


สำหรับเครื่องมือด้าน IT ที่โรงเรียนมีอยู่มีใช้ก็ต้องให้การสนับสนุน-ผลักดันให้ครูผู้สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้แต่ละสาขาพิจารณานำไปใช้อย่างเหมาะสม เพร...

Read the rest of this topic
(116 words)
 
narong
เชิญคุณครูให้ความสำคัญกับระบบการเรียนออนไลน์
by ครูณรงค์ นันทวิจิตร - Saturday, 24 December 2016, 10:03 am
 

คุณครูรุ่นใหม่ควรใส่ใจระบบไอทีเพื่อการเรียนรู้

 
narong
แจ้งนักเรียนที่สมัครใช้ MOODLE
 

ด้วยมีนักเรียนสมัครสมาชิก แต่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขคือแสดงชื่อตามรูปแบบที่เรากำหนด ซึ่งเราไม่รู้ว่าผู้สมัครนั้นเป็นนักเรียนของเบญจมฯจริงหรือไม่ .. ดังนั้นชื่อที่ไม่ถูกต้องตามรูปแบบจะถูกลบออกไปโดยแอดมินนะครับ

Read the rest of this topic
(41 words)