ข่าวและประกาศ

narong
ตั้งค่านำนักเรียนใหม่เข้าห้องเรียน
โดย ครูณรงค์ นันทวิจิตร - Tuesday, 15 May 2018, 9:41AM
 

สวัสดีครับคุณครู

ปีการศึกษาใหม่แล้วเราต้องนำนักเรียนใหม่ในปีนี้เข้าห้องเรียนเสมือน MOODLE กันนะครับ ... โปรดดูวิธีการขั้นตอนการกำหนดค่าง่ายๆกันครับ


กำหนดค่ารับนักเรียน

 
narong
เบญจมฯของเราจะตั้ง Goal เกี่ยวกับใช้ E-Learning ได้ไหม??
โดย ครูณรงค์ นันทวิจิตร - Thursday, 23 November 2017, 4:19PM
 
งานวิชาการจำเป็นต้องวิ่งไปข้างหน้าด้วยการนำเครื่องไม้เครื่องด้านเทคโนโลยีที่ครูมีความรู้ออกมาใช้ให้มากที่สุดเพื่อเพิ่มศักยภาพการเรียนรู้ให้กับนักเรียน


สำหรับเครื่องมือด้าน IT ที่โรงเรียนมีอยู่มีใช้ก็ต้องให้การสนับสนุน-ผลักดันให้ครูผู้สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้แต่ละสาขาพิจารณานำไปใช้อย่างเหมาะสม เพร...

อ่านที่เหลือทั้งหมด ในหัวข้อนี้
(116 คำ)
 
narong
เชิญคุณครูให้ความสำคัญกับระบบการเรียนออนไลน์
โดย ครูณรงค์ นันทวิจิตร - Saturday, 24 December 2016, 10:03AM
 

คุณครูรุ่นใหม่ควรใส่ใจระบบไอทีเพื่อการเรียนรู้